Veikla

NEPRIKLAUSOMAS VALDYBŲ NARYS
KONSULTACIJOS
MOKYMAI

Lektorius
Steigėjas, Direktorius
Moderatorius
Valdybos Pirmininkas
STEBĖTOJŲ TARYBOS NARYS
JT EKE ESPOO Konvencijos įgyvendinimo Komiteto Pirmininkas
Projektų partneriai